Happy Life Store is een initiatief van Rolf van de Pol. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over jouw privacy, mag je contact opnemen met happylifestore40@gmail.com

Artikel 1 | Wie ben ik?
Happy Life Store is een initiatief van Rolf van de Pol
Adres: Zandscholtenmarke 26
Postcode en plaats: 8016LH Zwolle
E mail-adres
: happylifestore40@gmail.com
KVK
: 83769013

Artikel 2 | Welke gegevens gebruik ik?

Hier vind je een overzicht van de gegevens die ik verwerk, waarom ik deze nodig heb, op basis van welke juridische grondslag en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. Ik verwerk je naam, e-mailadres, adresgegevens en bankgegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal te kunnen leveren op basis van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren. Zo kan ik de producten niet verzenden, als ik niet over de gegevens beschik.

Ik bewaar deze gegevens 7 jaar (dit is het wettelijke bewaartermijn Belastingdienst). Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, email en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal de gegevens bewaren totdat deze klacht is afgehandeld. Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang (gerechtvaardigd belang) om je surfgedrag op onze website en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren (zie artikel 6).

Ok zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wanneer jij het contactformulier op mijn website invult, verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, je naam, e-mail, telefoonnummer en overige gegevens die jij wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaar ik tot je vraag is behandeld en afgehandeld.

Artikel 3 | Hoe verkrijg ik de gegevens?

De genoemde gegevens verkrijg ik van jou als klant of websitebezoeker, omdat jij deze gegevens aan mij verstrekt bij bestelling van een of meerdere van mijn producten.

Artikel 4 | Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien. Ter verificatie van jouw identiteit kan ik jou wel vragen om een bevestiging van jouw identiteit.
  1. Wijziging – Je kunt een verzoek indienen, indien je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen.
  2. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Happy Life Store
  3. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Happy Life Store jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  1. Geautomatiseerde verwerking – Jij mag mij altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Happy Life Store laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  1. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar happylifestore40@gmail.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 | Wie ontvangen jouw gegevens?

Happy Life Store zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen.

Artikel 5.1 | Beoordelingen WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Artikel 6 | Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt wordt opgeslagen. Deze cookies kunnen jouw apparaten niet beschadigen. Happy Life Store maakt gebruik van functionele en analytische cookies. – Functionele cookies maken dat de website goed werkt in alle browsers en op alle toestellen. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. – Analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics.

Ik maak gebruik van deze dienst om te zien hoe bezoekers mijn website gebruiken en wat populaire pagina’s zijn. Hiervoor worden de IP-adressen van websitebezoekers gebruikt. Via deze link kun je het privacybeleid van Google en Google Analytics raadplegen.

Artikel 7 | Slotbepalingen

Happy Life Store behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop gegevens gebruikt worden, kun je een e-mail sturen naar happylifestore40@gmail.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga, kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens